Riadenie prístupov

Riešenia vstupnej kontroly nezávislé od systému

 

Produktový program zahŕňa riešenia spravovania vstupov nezávislé od použitého systému. Do jedného systému môžu byť integrované mechanické a mechatronické produkty, digitálne kľúče a vložky, digitálne uzamykacie systémy a čítačky kariet s najmodernejším softvérom.

 

K rozsiahlej kontrole vstupov Kaba dodatočne ponúka funkcie ako manažment návštev a spravovanie oprávnení na vstup a parkovanie. Produkty sa dodávajú predovšetkým do komerčných budov a inštitúcií a tiež do kancelárskych budov a zariadení ako napr. letiská.