Naše produkty

 

Naše Software as a Service (SaaS) riešenie pre evidenciu vykonávaných činnosťí jednotlivca a/alebo skupiny, doplnené o možnosť zaznamenávania polohy pri použití mobilnej (android/iOS) aplikácie, kombinovateľné s evidenciou dochádzky.

Zberač kariet (Zberná čítačka návštevníckych kariet CRVC01) je zariadenie určené na zber návštevníckych kariet pri odchode z areálu. Zariadenie dokáže zbierať karty aj s plastovým obalom, klipom a šnúrkou.
 

eVstupy je aplikácia na evidenciu externistov, vozidiel, notebookov, krátkodobých nasadení, návštev a žiadostí o PR návštevy. Významne skracuje čakacie doby pri vstupe (na vrátnici, recepcii) na základe predchádzajúcej registrácie žiadosti o vstup osôb a ich ID kariet, návštev, zariadení a materiálu pred vstupom do podniku.
Aplikácia poskytujúca užívateľskú šablónu elektronickej informačnej tabule pre jednoduché naplnenie informáciami a nastavenie ovládania. Jednoduché nastavenie zobrazovaného obsahu informačných polí a funkcií jednotlivých tlačidiel na ovládanie.

 

Elektronické zariadenie navrhnuté na nezávislé ovládanie priechodnosti až štyroch vstupno-výstupných turniketov, brán, dverí a iných priechodov, pre náhodnú kontrolu prechádzajúcich osôb podľa nastavenej pravdepodobnosti.
 

Hlavnou výhodou MRS je eliminovanie papierovej formy vývozných a dovozných materiálov. Pomocou aplikácie MRS - Material Removal System  môžu opravnení užívatelia rýchlo a efektívne vytvárať, meniť a kontrolovať vývozné a dovozné formuláre pre logistické účely. 
 
Informačný terminal Preciso je univerzálnym prostriedkom pre distribúciu informácií a spätný zber údajov. Jedná sa o otvorený systém, ktorý zákazníka nebude obmedzovať či už napevno naprogramovanou funkcionalitou, nedostatkom výkonu, alebo pamäťovej kapacity.

 
 

Funkčné rozhranie umožňujúce odosielanie SMS a emailových správ pre špecifikovaných prijímateľov, skupiny prijímateľov na základe podnetu aplikácii eVstupy a MRS exporty.
 eVstupy je aplikácia určená na registráciu, evidenciu a správu kariet pre externistov, návštev, vozidiel a notebookov. MRS Exporty aplikácia na evidencia vývozných a dovozných formulárov spoločnosti.

Zaujíma Vás, ako presne idú Vaše hodinky? Watch Accuracy to zistí. Z nameraných údajov Vám vypočíta ich priemernú dennú odchýlku.
 
 
 
 
 

xBus slúži na sledovanie cestovných nákladov zamestnancov, sledovanie pozície vozidiel a vyhodnocovanie nazbieraných údajov. xBus je možné integrovať do intranetu a využiť existujúce prihlasovacie údaje.
 
 
 
 

Nástroj pre firmy s vlastnými stojanmi na čerpanie pohonných hmôt. Slúži na evidenciu čerpaní a dočerpávaní pohonných hmôt, teploty v nádržiach a odosielanie reportov a varovných emailov spolu s evidovaním histórie všetkých zmien v spolupráci s externým softvérom na ovládanie čerpacích staníc a dochádzkovým systémom, z ktorého získava informácie o osobných a vozidlových kartách.

xManager slúži na rozšírenú správu dochádzkových a prístupových systémov, je možné ho jednoduchým spôsobom integrovať do intranetu a využiť existujúce prihlasovacie údaje.
 
 
 
 

Informačný terminal KFB xTerminal je univerzálnym prostriedkom pre distribúciu informácií a spätný zber údajov. Jedná sa o otvorený systém, ktorý zákazníka nebude obmedzovať či už napevno naprogramovanou funkcionalitou, nedostatkom výkonu, alebo pamäťovej kapacity.

Referencie