xManager

Sofistikovaná analýza časových udalostí a správa dochádzkových terminálov

 

xManager – aplikácia vytvorená tímom spoločnosti KFB Control s.r.o. Slúži na rozšírenú správu dochádzkových a iných časových udalostí, je možné ju jednoduchým spôsobom integrovať do intranetu a využiť existujúce prihlasovacie údaje.

 

kfb-cinkaFunkcionalita

Evidencia pracovného času zamestnanca a jeho využitie konkrétnymi aktivitami. Časové udalosti je možné zbierať z dochádzkových terminálov, alebo vkladať ručne. Aplikácia je tiež dodávaná a priamo spolupracuje s terminálmi xTerminal, ale i s dochádzkovými terminálmi tretích strán. Medzi jej hlavné výhody patrí:

− informácia o odpracovanom čase na úvodnej stránke
− rýchle odštartovanie a zastavenie aktivít prostredníctvom šablón
− možnosť definovať plány dochádzky i jednotlivých aktivít
− reporty zobrazujúce, na čom ktorý zamestnanec trávil koľko času
− rozšíriteľnosť (pridanie nových modulov) podľa priania zákazníka
− flexibilita importu osobných údajov, spolupráca so systémom SAP
− multijazyčnosť aj na jednom systéme

− jasne definované prístupové práva, integrovaná autentifikácia

kfb-cinkaAktivity

Modul aktivity je určený k evidencii a analýze činností, ktoré zamestnanci vykonávajú počas pracovnej doby. Aktivitou môže byť projekt, interná činnosť, konkrétna úloha, alebo ľubovoľná iná časom merateľná aktivita, prebiehajúca vo firme. Pri začiatku činnosti zamestnanec otvorí v prehliadači aplikáciu a pomocou formulára, alebo predpripravenej šablóny vytvorí aktivitu. Keď činnosť zamestnanec preruší, alebo začne inú, je prebiehajúcu aktivita zastavená. Spustená aktivita sa zastaví aj štartom novej aktivity. Zároveň je možné vytvoriť plány aktivít, či aktivitu v minulosti, ak nebola predtým možnosť, či čas na jej zaznamenanie. Výstupom modulu je analýza času stráveného na jednotlivých aktivitách.

kfb-cinkaDochádzka

Modul dochádzka je určený k evidencii dochádzky, ktorá môže byť vkladaná ručne, či vytváraná automaticky na základe transakcií z dochádzkových terminálov. Na základe kombinácie transakcií príchod – odchod systém vytvára časové / dochádzkové páry, z ktorých počíta celkový čas, ktorý zamestnanec strávil pracovne. Samozrejmosťou je evidencia prerušenia pracovnej doby z definovaného dôvodu, dovolenky, služobnej cesty a takisto plánovanie pracovných zmien. Modul automaticky dopočítava odpracovaný čas pri chýbajúcich transakciách a pripravuje na schválenie autorizovanou osobou. Zo zozbieraných informácii je následne možné v aplikácii vytvárať reporty, exportovať dáta do treťostranných systémov ako je SAP, alebo napríklad vytvoriť formulár nároku na stravné lístky. Súčasťou modulu je správa dochádzkových terminálov xTerminal.

kfb-cinkaPožiadavky

Modul požiadavky je určený k evidencii požiadaviek. Umožňuje vytvoriť požiadavku a následne sledovať jej zmenu stavov prostredníctvom aplikácie i mailov, prikladať k nej prílohy, vytvoriť k nej samostatné komunikačné vlákno, prepojiť ju s inou požiadavkou a s dostatočnými právami ju priradiť konkrétnym riešiteľom, ktorí následne môžu špecifikovať, kedy na danej požiadavke pracovali.

kfb-cinkaPokladňa

Modul pokladňa je určený k evidencii peňažných a kartových transakcií s možnosťou špecifikácie transakcie, osoby, účelu, sumy a DPH. V prípade peňažných transakcií modul automaticky počíta zostatky konkrétnej pokladne a umožňuje vytvárať inventarizáciu vo forme reportu s počtom konkrétnych bankoviek a mincí.

kfb-cinkaĎalšie moduly

EXTRA – špeciálne vyhodnotenie a plánovanie dochádzky, kombinácia pozitívnej a negatívnej evidencie a SAP
XTR – automatické generovanie reportov podľa zákazníkových požiadaviek
XTC – hromadné nastavenie prístupových práv na terminály podľa organizačnej štruktúry alebo SAP dát
XTP – inteligentné vyhodnotenie dochádzkových časových párov s použitím ďalšieho zdroja údajov
zTR – zobrazenie časových udalostí pre rôzne skupiny užívateľov podľa zaradenia v organizačnej štruktúre
XVR – predregistrácia návštev, spolupráca s recepciou Aplikácia xManager umožňuje vytvorenie ďalších prídavných modulov podľa priania zákazníka

Naše ďalšie produkty

Mám záujem o ponuku od KFB Control na xManager

Položky označené hviezdičkou * je nutné vyplniť! | Items marked with asterisk * must be filled!

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť