SW produkty pre evidenciu a analýzu dochádzky a činností alebo rozšírenú správu dochádzkových a prístupových systémov. Je možné ich jednoduchým spôsobom integrovať do intranetu a využiť existujúce prihlasovacie údaje.

Naše Software as a Service (SaaS) riešenie pre evidenciu vykonávaných činnosťí jednotlivca a/alebo skupiny, doplnené o možnosť zaznamenávania polohy pri použití mobilnej (android/iOS) aplikácie, kombinovateľné s evidenciou dochádzky.

Aplikácia poskytujúca užívateľskú šablónu elektronickej informačnej tabule pre jednoduché naplnenie informáciami a nastavenie ovládania. Jednoduché nastavenie zobrazovaného obsahu informačných polí a funkcií jednotlivých tlačidiel na ovládanie.

 

xManager slúži na rozšírenú správu dochádzkových a prístupových systémov, je možné ho jednoduchým spôsobom integrovať do intranetu a využiť existujúce prihlasovacie údaje.

Zaujíma Vás, ako presne idú Vaše hodinky? Watch Accuracy to zistí. Z nameraných údajov Vám vypočíta ich priemernú dennú odchýlku.
 
 
 
 
 

Referencie