Už od roku 1999 pracujeme na projektoch z oblasti automatizácie technologických procesov, nasadzovania prostriedkov informačných technológií a návrhu a inštalácie dochádzkových a prístupových systémov.

 

Naša spoločnosť je zmluvným partnerom firmy Schneider Electric, autorizovaným partnerom Honeywell Process Solutions pre komplexné dodávky ich produktov, regionálnym partnerom KABA a výhradným distribútorom produktov firmy MatrikonOPC pre Slovensko.

Služby

V súčasnosti je jadrom činnosti KFB Control práca v oblasti automatizácie technologických procesov, nasadzovania prostriedkov informačných technológií a návrhu a inštalácie dochádzkových, prístupových a bezpečnostných systémov.

HW Produkty

Naše dochádzkové a prístupové systémy sú plne kompatibilné so SAP, získate s nimi aj komplexný servis a možnosť pokročilých nastavení.

SW Produkty

SW produkty pre evidenciu a analýzu dochádzky a činností alebo rozšírenú správu dochádzkových a prístupových systémov. Je možné ich jednoduchým spôsobom integrovať do intranetu a využiť existujúce prihlasovacie údaje.

Riešenia

Efektívne riešenia pre evidenciu vývozných a dovozných formulárov aj sledovanie cestovných nákladov zamestnancov a pozície vozového parku. Prehľadná evidencia externistov, vozidiel, notebookov, krátkodobých nasadení, návštev a žiadostí o PR návštevy.

KABA

Systémy a komponenty elektronického prístupu a dochádzky aj prostriedky fyzickej kontroly prístupu (turnikety, senzorové bariéry, zabezpečené vstupy ai.) Moderné hotelové vstupné systémy pre magnetické, čipové a bezkontaktné karty. Moduly pre ERP systémy.

Matrikon

Softvérové riešenia pre komunikáciu medzi rôznymi zariadeniami na základe OPC špecifikácií DA, HDA a A&E. OPC komunikácia je všeobecne akceptovaným štandardom a je nezávislá od zariadenia alebo jeho dodávateľa.

Referencie