Modul náhodnej kontroly k turniketu (MNK)

MNK - modul náhodnej kontroly

Elektronické zariadenie navrhnuté na nezávislé ovládanie priechodností vstupno-výstupných turniketov podľa nastavenej pravdepodobnosti pre náhodnú kontrolu prechádzajúcich osôb.
  • modul je určený k zastavovaniu osôb pri prechode cez turnikety za účelom ich náhodnej kontroly.
MNK - modul náhodnej kontroly turniketov

Náhodná kontrola

Je iniciovaná zastavením priechodnosti turniketu a zároveň je signalizovaná vizuálne semafórom a akustickou signalizáciou. Prepojením modulu s prístupovým systémom, je možné kontroly osôb automaticky zaznamenávať na základe údajov naviazaných na identifikačnú kartu zamestnanca, ktorý bol podrobený kontrole.

Pravdepodobnoť zastavenia

Je ovládaná pootočením ovládača na prednej strane zariadenia. Nastavením pravdepodobnosti sa určuje počet prechodov cez turniket, z ktorých bude jeden náhodne vybraný a zastavený. Rozsah pravdepodobnosti zastavenia je možné meniť plynule v rozsahu 5 – 105 prechodov (t.j. 1% ÷ 25%)

Dĺžka uzatvorenia turniketu, akustickej a vizuálnej signalizácie

Je nastaviteľná na prednom panely zariadenia aj počas prevádzky. Rozsah nastavenia je v rozsahu 0,5 – 15 sekúnd. Algoritmus zastavení prechodov na viacerých turniketoch je prispôsobený priechodnosti, tak aby súčasne neboli zablokované prechody cez viacero turniketov. Jeden modul môže ovládať až 4 turnikety.

Zberač kariet môžete využiť v kombinácii s našimi ďalšími systémami:

  • xTerminal 
  • Preciso
  • Clevork
  • eVstupy

Mám záujem o systém náhodnej kontroly MNK

Print Friendly, PDF & Email