xBus - Efektívne sledovanie cestovných nákladov a pozícií vozidiel

Sledovanie cestovných nákladov zamestnancov a pozície vozidlového parku
Výsledky hľadania •

xBus – aplikácia vytvorená tímom spoločnosti KFB Control s.r.o. Slúži na sledovanie cestovných nákladov zamestnancov, sledovanie pozície vozidiel a vyhodnocovanie nazbieraných údajov. Je možné integrovať ju do intranetu a využiť existujúce prihlasovacie údaje.

Funkcionalita

e založená na sledovaní pozície vozidiel, slúžiacich na prepravu zamestnancov. Dáta sú v reálnom čase prenášané na server cez GSM sieť. Aplikácia v každej chvíli pozná pozíciu vozidiel, ich trasu, obsadenosť a meškanie oproti cestovnému poriadku. Tieto údaje sú cez intranetové webové stránky zobrazované zodpovedným pracovníkom, prípadne sú informácie o kritických stavoch odosielané emailom alebo cez SMS. Na pravidelnej báze aplikácia vytvára reporty, slúžiace príslušným oddeleniam na vyhodnotenie cestovných nákladov zamestnancov.
Riešenie xBus - Sledovanie cestovných nákladov a pozície vozidiel

Hlavné výhody

 • prehľadné zobrazenie aktuálnych údajov
 • možnosť definovať kritériá, na ktoré systém upozorňuje
 • sledovanie nákladov interných zamestnancov, aj externých spoločností
 • rozšíriteľnosť (pridanie funkcionality) podľa priania zákazníka
 • flexibilita importu osobných údajov, spolupráca so systémami EBI a SAP
 • multi-jazyčnosť aj na jednom systéme
 • jasne definované prístupové práva, integrovaná autentifikácia

Použitie vo vozidle

Každé vozidlo má inštalované zariadenie, ktoré sleduje jeho pozíciu a odosiela ju cez GSM pripojenie v pravidelných intervaloch na server. Server automaticky vyhodnocuje, po ktorej linke autobus ide, ak sú v systéme linky definované. Použité zariadenie je odvodené od požiadaviek zákazníka. Súčasťou hardvérovej výbavy je aj čítačka kariet. Podporovaná je väčšina používaných technológií (RFID 125kHz, Mifare, Legic, atď.) Cestujúci si po nástupe do vozidla priložením štandardnej zamestnaneckej prístupovej karty na čítačku označí začiatok trasy. Táto transakcia je aj s informáciou o čase a pozícii odoslaná na server, kde je uložená do databázy k následnému spracovaniu.

Intranet a webový portál

Cez intranetové webové stránky si oprávnení zamestnanci môžu zobrazovať potrebné informácie o stave vozidiel a ich obsadenosti.

Možnosti:

 • zobrazenie stavu vozidiel na mape
 • zobrazenie vozidiel na linkách
 • zobrazenie obsadenosti vozidiel
 • zobrazenie meškania vozidiel, aj s nákladovými strediskami osôb
 • definovanie liniek autobusov
 • administrátorský modul s rozšírenou konfiguráciou systému
 • integrovaná doménová autentifikácia

Mapové podklady je možné použiť z rôznych zdrojov, závisí od požiadaviek zákazníka. Štandardne sú použité mapy OpenStreetMap. Riešenie beží na zákazníkových serveroch, dáta zo zariadení sú prenášané cez VPN, čím je zaistená bezpečnosť riešenia. Súčasťou modulu je správa dochádzkových terminálov xTerminal.

Reporty

Systém v daných časových intervaloch vytvára reporty, potrebné pre ďalšie spracovanie vyzbieraných údajov. Reporty sú odosielané na definované emailové adresy.
 • denný report o trasách autobusov (prejdené kilometre, obsadenosť)
 • mesačné reporty o cestách zamestnancov
 • mesačné reporty o cestách zamestnancov externých spoločností
Špeciálnym typom reportu sú automatické hlásenia o meškaní vozidiel cez email, alebo SMS.
 • Aplikácia xBus umožňuje vytvorenie ďalších prídavných modulov a zmenu funkcionality podľa potrieb zákazníka

Mám záujem o riešenie - xBus

Print Friendly, PDF & Email