xStrava - Komplexné riešenie správy stravovania zamestnancov

Komplexné riešenie správy stravovania zamestnancov

Výsledky hľadania •

Strava – modul súboru aplikácií Clevork. Slúži na objednávanie, správu a výdaj stravy pre zamestnancov. Funguje buď ako samostatný modul, alebo ako integrovaná súčasť dochádzkového systému, ktorý má KFB Control s.r.o. vo svojom portfóliu.

Funkcionalita

Objednanie stravy je vykonané na objednávacom kiosku. Zamestnanec sa priložením karty na terminál identifikuje v objednávacom systéme. Následne môže vykonať objednanie stravy a spravovať už vytvorené objednávky na ďalšie obdobie.

Výdaj stravy prebieha cez výdajný terminál Preciso. Ten na svojom grafickom displeji prehľadne a viditeľne pre vydávajúceho zobrazuje požiadavku na vydávaný chod a tiež zostatky jednotlivých chodov.

Systém umožňuje vyberať stravu z viacerých chodov, v prípade potreby si objednávajúci môže upraviť zloženie chodu. Je samozrejme možné zložiť jedálenské menu pre rôzne časové intervaly, ako raňajky, obed, večera. Je možné časové ohraničenie objednávania stravy na nasledujúci deň a takisto je možné vykonať v správe systému ďalšie nastavenia.

xStrava - Riešenie správy stravovania zamestnancov

Hlavné výhody

Systém je jednoduchý na správu a obsluhu. Keďže sa jedná o vlastný produkt KFB Control s.r.o., je možné implementovať akékoľvek zákaznícke zmeny a rozšírenia. Z vlastností systému tie najdôležitejšie:

 • import jedálneho lístka zo súboru, napríklad formát Excel
 • manuálna úprava už importovaných jedálnych lístkov
 • prehľady o vydaných jedlách
 • exporty a reporty
 • možnosť hromadnej objednávky pre prípad návštevy, exkurzie
 • viacero denných chodov
 • využitie existujúcich prístupových kariet a príveskov
 • podpora všetkých dostupných technológií kariet a príveskov
 • viacjazyčnosť, možnosť zavedenia ďalších jazykov
 • jednoduchý a prehľadný dizajn

Správa systému

Cez intranetové webové stránky oprávnení zamestnanci môžu pristupovať na portál aplikácie. Tu je možné vykonávať správu systému, správu jedálnych lístkov, zobrazovať objednávky a vytvárať reporty a exporty údajov.

Zariadenia

Pre objednávanie stravy slúži kiosk s dotykovou obrazovkou a integrovanou čítačkou kariet. Je možné použiť ľubovoľné PC s dodanou čítačkou kariet a príveskov.

Výdaj stravy prebieha cez informačný terminál Preciso, ktorý je produktom KFB Control a je možné použiť ho aj pre zaznamenávanie dochádzky, zobrazovanie informácií pre zamestnancov, objednávanie benefitov a podobne.

 • Aplikácia Strava umožňuje vytvorenie ďalších prídavných modulov a zmenu funkcionality podľa potrieb zákazníka

Mám záujem o riešenie - xStrava

Print Friendly, PDF & Email