Software Clevork - evidencia a analýza dochádzky a činností

Komplexná softvérová služba pre evidenciu a analýzu dochádzky a činností
Výsledky hľadania •

Komplexná softvérová služba pre evidenciu a analýzu dochádzky a činností

Clevork je softvérová služba bežiaca v cloude, alebo užívateľovom serveri, ktorá slúži k rýchlemu prehľadu a podrobnej správe činností a dochádzky zamestnancov. Jednoduchým spôsobom je možné vytvárať výstupné reporty a výkazy hodín. Analýzou spracovaných informácií napomáha k zefektívneniu zadávania úloh a chodu spoločnosti. Správa a kontrola je po autentifikácií dostupná vzdialeným prístupom cez web prehliadač, alebo mobilnú aplikáciu.

SW Protukt - Clevork

Funkcionalita

Evidencia pracovného času zamestnanca a jeho využitie konkrétnymi aktivitami. Časové udalosti je možné zbierať z dochádzkových terminálov, alebo vkladať ručne prostredníctvom mobilnej aplikácie, alebo web stránky. Aplikácia môže spolupracovať s dochádzkovými terminálmi Preciso, xTerminal, ale i s dochádzkovými terminálmi tretích strán. Medzi jej hlavné výhody patrí: − práca na princípe gamifikácie (herné prvky v nehernom prostredí) − prehľadné a intuitívne grafické rozhranie − rýchle odštartovanie a zastavenie aktivít prostredníctvom dlaždíc − jednoduché generovanie rôznych typov reportov − exportovanie údajov do štandardného formátu MS Excel − spolupráca so systémom SAP − vstup/prístup k údajom možný nielen z dochádzkového terminálu, ale aj z mobilných zariadení, web prehliadača a desktop klienta − údaje o dochádzke a aktivitách môžu byť doplnené o GPS polohu − jasne definované prístupové práva, integrovaná autentifikácia − možnosť spravovania údajov prostredníctvom cloud služieb − multijazyčnosť aj na jednom systéme − podpora funkčnej rozšíriteľnosti podľa priania zákazníka

Launchpad – rýchlý záznam dochádzky a činností

Dlaždice rýchleho prístupu slúžia k manuálnemu rýchlemu a jednoduchému zaznamenávaniu dochádzky jedným dotykom, k spúšťaniu a ovládaniu stavu aktivít cez web rozhranie, mobilnú aplikáciu alebo dochádzkový terminál. Typ, rozloženie, pridávanie a odoberanie dlaždíc je nastaviteľné, podľa aktuálnych potrieb užívateľa. Z mobilnými zariadeniami s GPS modulom nie je problém zaznamenávať GPS polohu, ktorá sa sá skontrolovať na mape.

Timeline - grafický, alebo tabuľkový prehľad

Časový prehľad dochádzky a aktivít zamestnanca (Clevork užívateľa) v príjemnom grafickom alebo tabuľkovom móde s možnosťou editácie aktivít a transakcií dochádzky v prípade , že je to povolené v nastaveniach prístupových práv užívateľa. Možnosť zvoliť si interval zobrazenia v rozsahu jeden deň / týždeň / mesiac, alebo si zvoliť ľubovoľný dátum, či periódu. Pridávanie a ovládanie aktivít je taktiež realizovateľné priamo v grafe, alebo tabuľke časového prehľadu.

Reports - generovanie reportov a analýza záznamov

Nástroj pre jednoduché intuitívne generovanie užitočných reportov podľa potrieb užívateľa. Na základe zvoleného typu reportu, časového intervalu a filtra sa vygeneruje report na mieru podľa štruktúry ZÁKAZNÍK – PROJEKT – ČINNOSŤ. Analýzou spracovaných záznamov o dochádzke a aktivitách zamestnancov napomáha presnému zhodnoteniu činností špecifikovanej skupiny zamestnancov/oddelenia, čim výrazne napomáha k zefektívneniu zadávania úloh a chodu spoločnosti. Pre aktuálne nastavenie tabuliek je veľmi užitočná funkcia automatického posielania emailom k určitému dátumu v mesiaci. Export do tabuľky MS Excel a tlač vygenerovaných údajov je samozrejmá.
SW Protukt - Clevork - Galéria

Timesheet

Pohodlné generovanie pracovných výkazov hodín určených pre zákazníka na základe štruktúry ZÁKAZNÍK – PROJEKT pre zvolený interval. Timesheet (pracovný výkaz hodín) obsahuje všetky štandardne potrebné informácie o: -Zákazníkovi -Projekte -Zamestnancovi -Odpracovaných hodinách -Vykonanej činnosti -Miesto na podpis Dve varianty: -Simple timesheet (jednoduchý) -Extended timesheet (rozšírený) Nastaviteľné zobrazenia potrebných údajov.

Dashboard - prehľad plánovaných činnosťí

Prehľad plánovaných pracovných aktivít a nárokov zamestnanca na dovolenku, náhradné voľno, ošetrenie u lekára. Informácia o celkovom fonde, zostatku a plánoch. Naplánované aktivity/voľno je automatický poslané emailom nadriadenému na prehodnotenie a schválenie.

Ovládací terminál – x terminál je možné využiť s našimi ďaľšími produktami:

  • Clevork
  • eVstupy

Mám záujem o dochádzkový software Clevork

Print Friendly, PDF & Email