MRS - evidencia vývozných a dovozných formulárov

MRS – Material Removal System je aplikácia, ktorá slúži na evidenciu vývozných a dovozných formulárov spoločnosti.

Výsledky hľadania •

Riešenie MRS šetrí financie aj životné prostredie

Pomocou aplikácie MRS – Material Removal System môžu opravnení užívatelia rýchlo a efektívne vytvárať, meniť a kontrolovať vývozné a dovozné formuláre pre logistické účely. Údaje o vytvorených formulároch a ich aktuálnom stave sú odoslané na server a vzápätí osobám určeným na autorizáciu. Po úspešnej autorizácii je možné tovar naložiť, skontrolovať a následne expedovať. Hlavnou výhodou MRS je eliminovanie papierovej formy vývozných a dovozných materiálov.

Výhody

  • Efektivita -Prehľadnosť v evidencii -Prehľad osôb zúčastnených v procese
  • Vstupy z externého zdroja SAP
  • Prístup z webu -Synchronizácia a zdieľanie údajov
  • Automatické odosielanie SMS a Emailov (cez Gate)
Riešenie MRS | Evidencia vývozných a dovozných formulárov

Proces

Celý proces pozostáva z nasledujúcich krokov:

  1. Vytvorenie vývozného formulára
  2. Autorizácia
  3. Naloženie tovaru do vozidla
  4. Kontrola na vrátnici

Webová stránka

Webová stránka umožňuje vytvárať, zobrazovať, meniť stav a exportovať vývozné formuláre -umožňuje zobrazovať a exportovať dovozné formuláre pre administrátora -umožňuje odosielať PIN pomocou emailu alebo SMS -umožňuje meniť nastavenia systému pre administrátora -súčasťou je i možnosť pracovať s programom Gate, časťou SMS – sledovať odoslané SMS, prijaté SMS, SMS na odoslanie a tiež odoslať SMS konkrétnym adresátom v slovenskom a anglickom jazyku

Desktopová aplikácia

Aplikácia pre desktopy umožňuje vytvárať nové, zobrazovať, meniť stav a exportovať vývozné formuláre -vyhľadávanie vo formulároch a ich zoraďovanie a filtrovanie podľa rôznych parametrov -umožňuje kontrolu a prepis kariet -umožňuje odosielať PIN pomocou emailu alebo SMS -v slovenskom a anglickom jazyku

Tabletová aplikácia

Umožňuje vyhľadávanie formulárov priložením karty alebo zadaním PIN-u -umožňuje meniť stav vývozných a dovozných formulárov -iba v slovenskom jazyku

Windows service

V pravidelných intervaloch vykonáva definované úlohy a generuje reporty (napríklad zoznam vývozných formulárov, ktoré zadala, schválila a vyviezla tá istá osoba, …)

Mám záujem o riešenie - MRS

Print Friendly, PDF & Email