eVstupy - Registrácia - evidenica a správa kariet

Webová aplikácia určená na registráciu, evidenciu a správu kariet pre externistov, návštevy, vozidlá a notebooky

Výsledky hľadania •

eVstupy je aplikácia na evidenciu externistov, vozidiel, notebookov, krátkodobých nasadení, návštev a žiadostí o PR návštevy. Významne skracuje čakacie doby pri vstupe (na vrátnici, recepcii) na základe predchádzajúcej registrácie žiadosti o vstup osôb a ich ID kariet, návštev, zariadení a materiálu pred vstupom do podniku. Vedením kontroly podkladov potrebých k vstupu, vykonávaniu činností a dovozu materiálu dohliada nad kontrolou zodpovednosti za škody a úraz spôsobený osobami, ktoré majú povolenie k vstupu a vykonávaniu činností. Navyše umožňuje generovať dovozné formuláre s podporou programu MRS-Exporty.

Funkcionalita

Webová stránka umožňuje kompletnú správu vstupov, identifikačných kariet pre externé firmy a návštevy podľa definovaných práv a spôsobu prihlásenia. K získaniu prístupu je potrebná registrácia. Web rozhranie eVstupy funguje spôsobom Registrácia -> Schvaľovací proces žiadostí -> Schválenie / Zamietnutie zo strany podniku (zodpovednej osoby/oddelenia).

Riešenie eVstupy

Prínos / Výhody

  • odbúranie papierovej práce a chýb s tým spojených
  • prehľad o pohybe zamestnancov externých firiem
  • prehľad o platnostiach školení, kvalifikácii na prácu
  • prehľad o návštevách, exkurziách, PR návštevách
  • prehľad o povolení na vjazd
  • správa a podrobná evidencia ID kariet
Referencia na web aplikáciu je k nahliadnutiu na https://evstupy.kia.sk

Mám záujem o riešenie - eVstupy

Print Friendly, PDF & Email