Efektívne riešenia pre evidenciu vývozných a dovozných formulárov aj sledovanie cestovných nákladov zamestnancov a pozície vozového parku. Prehľadná evidencia externistov, vozidiel, notebookov, krátkodobých nasadení, návštev a žiadostí o PR návštevy.

Strava – modul súboru aplikácií Clevork. Slúži na objednávanie, správu a výdaj stravy pre zamestnancov. Funguje buď ako samostatný modul, alebo ako integrovaná súčasť dochádzkového systému, ktorý má KFB Control s.r.o. vo svojom portfóliu.

xTransport: Riešenie kontroly prístupu čítačkami s dosahom až 10m.
Riešenie je možné využiť na bezkontaktné otváranie dverí v kanceláriách či nemocniciach ako aj bezkontaktné otváranie brán v priemyselných zónach a iných ohradených priestoroch.
eVstupy je aplikácia na evidenciu externistov, vozidiel, notebookov, krátkodobých nasadení, návštev a žiadostí o PR návštevy. Významne skracuje čakacie doby pri vstupe (na vrátnici, recepcii) na základe predchádzajúcej registrácie žiadosti o vstup osôb a ich ID kariet, návštev, zariadení a materiálu pred vstupom do podniku.

xBus slúži na sledovanie cestovných nákladov zamestnancov, sledovanie pozície vozidiel a vyhodnocovanie nazbieraných údajov. xBus je možné integrovať do intranetu a využiť existujúce prihlasovacie údaje.
 
 
 

 

Hlavnou výhodou MRS je eliminovanie papierovej formy vývozných a dovozných materiálov. Pomocou aplikácie MRS - Material Removal System  môžu opravnení užívatelia rýchlo a efektívne vytvárať, meniť a kontrolovať vývozné a dovozné formuláre pre logistické účely.

 
 
Funkčné rozhranie umožňujúce odosielanie SMS a emailových správ pre špecifikovaných prijímateľov, skupiny prijímateľov na základe podnetu aplikácii eVstupy a MRS exporty.
 eVstupy je aplikácia určená na registráciu, evidenciu a správu kariet pre externistov, návštev, vozidiel a notebookov. MRS Exporty aplikácia na evidencia vývozných a dovozných formulárov spoločnosti.

Nástroj pre firmy s vlastnými stojanmi na čerpanie pohonných hmôt. Slúži na evidenciu čerpaní a dočerpávaní pohonných hmôt, teploty v nádržiach a odosielanie reportov a varovných emailov spolu s evidovaním histórie všetkých zmien v spolupráci s externým softvérom na ovládanie čerpacích staníc a dochádzkovým systémom, z ktorého získava informácie o osobných a vozidlových kartách.

Referencie