Senzorové bariéry a prechody Argus

Argus – Senzorové bariéry HSB + senzorové prechody HSG pre miesta so zvýšenou bezpečnosťou a pre verejné priestory
Výsledky hľadania •

Dve produktové línie

Systémy rodiny produktov Argus pozostávajú zo senzormi sledovaného prechodu s automatickými elementami na dverách v rôznom prevedení. Umožňujú komfortný, bezdotykový prechod, s taškami alebo s batožinou. Bezprostredne po prechode sa dvere okamžite automaticky zavrú, aby sa zabránilo neoprávnenému prechodu cez dvere. Podľa spôsobu otvárania dverí sú na výber produktové línie HSB alebo HSG.

Dve dĺžky, dva stupne bezpečnosti

 • Stupeň bezpečnosti 1:
  základná senzorika v kompaktnej konštrukčnej dĺžke so základným monitorovaním jednotlivých prechodov v obidvoch smeroch
 • Stupeň bezpečnosti 2:
  rozšírená senzorika v optimálnej konštrukčnej dĺžke a rozmiestnenie so zvýšeným stupňom monitorovania jednotlivých prechodov v obidvoch smeroch. Možná detekcia detí a prechod s vozíkom.
Senzorové bariéry a prechody Argus

Senzorové bariéry Argus HSB (Half-height Sensor Barriers)

Osvedčené senzorové bariéry HSB sú vybavené otočnými dverami a umožňujú individuálne riešenie, pretože je na výber veľké množstvo materiálov a povrchových úprav. Môžete si vybrať nerezové alebo transparentné sklenené bočné steny – podľa štýlu vstupného priestoru. Zariadenia sú v ponuke v dvoch rôznych dĺžkach so senzormi podľa stupňa bezpečnosti.
rozšírená senzorika v optimálnej konštrukčnej dĺžke a rozmiestnenie so zvýšeným stupňom monitorovania jednotlivých prechodov v obidvoch smeroch. Možná detekcia detí a prechod s vozíkom.

Senzorové prechody Argus HSG (Half-height Sensor Gates)

Senzorové prechody HSG majú posuvné krídla v rôznej výške. Ďalšími znakmi sú vysokohodnotná senzorika a nerezové kryty. Počas prechodu sa posuvné krídla veľmi rýchlo zasunú do telesa – toto umožňuje obzvlášť vysokú frekvenciu prechodu osôb. Pre bezbariérové riešenie sú v ponuke prevedenia s väčšou šírkou prechodu (pri HSB) alebo automatické otočné dvere v zodpovedajúcom dizajne (pri HSG).

Výhody produktu​

 • komfortný prechod, aj s taškami alebo batožinou
 • žiadny kontakt s krídlami prechodu
 • vysoká frekvencia prechodu osôb a vysoká ochrana osôb
 • rôzne stupne bezpečnosti
 • veľké množstvo variánt
 • vysoká akceptácia od užívateľov
 • modulárny systém so základnými a rozširujúcimi jednotkami

Oblasti použitia

 • Kancelárske a administratívne budovy
 • Ministerstvá, vojenské zariadenia
 • Banky a finančné inštitúcie
 • Letiská
 • Priemyselné budovy
 • Školy a univerzity

Mám záujem o ponuku od KFB Control na senzorové bariéry a prechody Argus

Print Friendly, PDF & Email