EACM SAP modul

SAP modul pre výkonnú prístupovú organizáciu

SAP modul pre výkonnú prístupovú organizáciu

Kaba EACM (Enterprise Access Control Management) je prvý systém riadenia prístupu plne integrovaný do vášho SAP systému. Všetky prístupové práva sú priamo riadené v organizačnom manažment module SAP a sú tak integrálnou súčasťou obchodného procesu. Napríklad, veľmi jednoducho môžete priradiť prístup automaticky, na základe zaradenia zamestnanca v spoločnosti. Jednoducho integrujete Kaba EACM do existujúcej infraštruktúry bez toho, aby bola vyžadovaná ďalšia aplikácia. Všetky prístupové komponenty komunikujú priamo so SAP. Váš užívateľ ocení toto riešenie, nakoľko bude užívať známe rozhranie SAP bez nutnosti učenia sa práce s novým systémom.

EACM SAP modul

Široké možnosti

Čo sa týka implementácie, môžete čerpať z našej širokej škály mechanických kľúčov a elektronických uzamykacích systémov, prístupových čítacích zariadení, riadených prístupov a singularizovaných systémov. Takisto vám môžeme pomôcť ak vyžadujete zmeny a vaše systémy musia byť rozšírené či adaptované. Vašim benefitom je jeden kontaktný bod pre vyššiu bezpečnosť a menej byrokracie. Tento prístup u nás nazývame THINK | 360°.

Väčšia výkonnosť, menšie náklady, zvýšená bezpečnosť

Kaba EACM riadi všetko jednoducho a efektívne, od prístupov ku konkrétnym oddeleniam, prístup do výrobných hál, dverí do serverových miestností alebo vstupy do vašich priestorov a budov, pretože spája organizáciu, ľudí, autorizáciu a riadenie prístupu v jednom SAP module. A pretože Kaba EACM je integrovaný do organizačného manažment SAP systému, kde prístupové riešenie komunikuje priamo s ostatnými modulmi. To zaisťuje efektívne automatizované procesy, ktoré pasujú navašu korporačnú štruktúru a organizáciu.

Napríklad, ak zamestnanci zmenia pracovné ddelenie, nastúpia alebo odídu z firmy, prístupové práva sú automaticky prispôsobené. To je dosiahnuté veľmi vyhovujúco, na základe toho, ako to zaevidujete v SAP systéme, teda na základe organizačnej štruktúry, pozície alebo kvalifikácie. Vďaka spojeniu so SAP business workflow môžete zadefinovať špecifické postupy práce ako napríklad, zažiadanie o práva zamestnancom, v kombinácii so systémovo-pomocným schválením autorizovaným názorom – v rámci známeho užívateľského prostredia a existujúcej IT infraštruktúry. Kaba EACM: istá cesta k organizačnej efektívnosti.

Mám záujem o ponuku od KFB Control na SAP modul EACM od DORMAKABA

Print Friendly, PDF & Email