MNK

Modul náhodnej kontroly k turniketu (MNK)

 

Elektronické zariadenie navrhnuté na nezávislé ovládanie priechodností vstupno-výstupných turniketov podľa nastavenej pravdepodobnosti pre náhodnú kontrolu prechádzajúcich osôb.

 

kfb-cinkaModul náhodnej kontroly (MNK)

je určený k zastavovaniu osôb pri prechode cez turnikety za účelom ich náhodnej kontroly.

kfb-cinkaNáhodná kontrola

je iniciovaná zastavením priechodnosti turniketu a zároveň je signalizovaná vizuálne semafórom a akustickou signalizáciou. Prepojením modulu s prístupovým systémom, je možné kontroly osôb automaticky zaznamenávať na základe údajov naviazaných na identifikačnú kartu zamestnanca, ktorý bol podrobený kontrole.

kfb-cinkaPravdepodobnoť zastavenia

je ovládaná pootočením ovládača na prednej strane zariadenia. Nastavením pravdepodobnosti sa určuje počet prechodov cez turniket, z ktorých bude jeden náhodne vybraný a zastavený. Rozsah pravdepodobnosti zastavenia je možné meniť plynule v rozsahu 5 – 105 prechodov (t.j. 1% ÷ 25%)

kfb-cinkaDĺžka uzatvorenia turniketu, akustickej a vizuálnej signalizácie

je nastaviteľná na prednom panely zariadenia aj počas prevádzky. Rozsah nastavenia je v rozsahu 0,5 – 15 sekúnd. Algoritmus zastavení prechodov na viacerých turniketoch je prispôsobený priechodnosti, tak aby súčasne neboli zablokované prechody cez viacero turniketov. Jeden modul môže ovládať až 4 turnikety.

 

Naše ďalšie produkty

Mám záujem o ponuku od KFB Control na MNK

Položky označené hviezdičkou * je nutné vyplniť! | Items marked with asterisk * must be filled!

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť